Kế hoạch tổ chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" lần thứ II ngành GD&ĐT Khánh Hòa năm học 2018-2019

Ngày 08/11/2018, Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch số 2309/KH-SGDĐT về việc tổ chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" lần thứ II ngành GD&ĐT Khánh Hòa năm học 2018-2019

Bài tin liên quan