Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự và bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Nội dung xem văn bản đính kèm./.

Bài tin liên quan