Công văn số 2671/SGDĐT-GDTrH-TX về việc tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2018-2019 và ôn thi THPT quốc gia năm 2019

Thực hiện Công văn số 5570/BGDĐT-GDTrH ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Tổ chức dạy học lớp 12 năm 2018-2019 và ôn thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 (Công văn 5570).

Bài tin liên quan