Công văn số 188/SGDĐT-GDTrH-TX ngày 05/4/2019 của Sở GDĐT về việc tổ chức ôn tập bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn

Tài liệu đính kèm: Tải về

Mẫu đăng ký (File Excel).

Chi tiết xem văn bản đính kèm./.

Bài tin liên quan