Danh sách tham dự lớp tập huấn Tự đánh giá

Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quý Cáp cử 02 cán bộ, giáo viên có tên sau tham dự lớp tập huấn Tự đánh giá theo kế hoạch của Sở GDĐT.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thời gian: 01 ngày (25/01/2019).

Xem danh sách kèm theo./.

Bài tin liên quan