Danh sách giáo viên tham dự tập huấn Môn Bơi, Lặn năm 2019

Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quý Cáp cử 02 giáo viên sau tham dự lớp tập huấn.

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Thời gian: 03 ngày (từ 24/01/2019 đến 26/01/2019).

Xem danh sách đính kèm./.

Bài tin liên quan