Thông tin chi tiết:
Trần Công Minh
Phó Hiệu trưởng Trần Công Minh
Ngày tháng năm sinh 20/02/1975
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Ninh Hòa - Khánh Hòa
Điện thoại 058.3.670.656 - 0905040355
Email tcminh.c3tqcap@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội

Quê quán: Tuy An - Phú Yên

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều