Thông tin chi tiết:
Phạm Ngọc Phượng
Phó Hiệu trưởng Phạm Ngọc Phượng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 058.3.670595 - 0905453909
Email pnphuong.c3tqcap@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội

Quê quán: Nghệ An

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều