Thông tin chi tiết:
Huỳnh Hữu Lân
Hiệu trưởng Huỳnh Hữu Lân
Ngày tháng năm sinh 04/05/1959
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Thạnh Danh - Ninh Diêm - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Điện thoại 058.3.670.595 - 0914161030
Email hhlan.c3tqcap@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

NR: 058.3.849.437

Quê quán: Quãng Ngãi

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều